sprzedaż nc plus chojnice

Możesz u nas:

- podpisać nową umowę lub przedłużyć isteniejącą
- odebrać sprzęt zmówiony on-line lub na infolinii
- dokonać zwrotu sprzętu po rozwiązaniu umowy
- sprawdzić i wymienić wadliwy sprzęt